16.04.2022
Mehaničar

Nudimo zaposlenje odgovornoj, vedroj, ambicioznoj i komunikativnoj osobi na radnom mjestu:

Kontrolor tehničke ispravnosti vozila

Kontrolor tehničke ispravnosti vozila
Jedan (1) izvršilac 


Glavne odgovornosti i zadaci:  

 • Vrši tehnički pregled vozila;
 • Osiguravanje brzog i zahtjevima primjerenog obavljanja tehničkog pregleda vozila;
 • Odgovoran je za primjenu svih zakonskih propisa iz oblasti tehničkog pregleda vozila;
 • Osigurava besprijekoran kvalitet usluge;
 • Vodi računa, odgovara i brine o ispravnosti opreme i alata kojim rukuje kao i o higijeni i čistoći istih;
 • Vrši evidentiranje karakteristika i podataka o predmetu tehničkog pregleda, popunjava         formulare, vrši fotografiranje predmeta tehničkog pregleda u skladu sa zakonskim zahtjevima;
 • Kontinuirano ispunjava sve radne zadatke i ostvaruje postavljene ciljeve;
 • Sprovodi zahtijeve Politike kvaliteta koji se odnose na poslovne procese u kojim sudjeluje;
 • Odgovoran da se u potpunosti pridržava pravila propisanih Kodeksom poslovnog ponašanja;

Uslovi koje kandidati treba ispunjavati:

 • III stepen stručne spreme u oblasti vozila (stručne spreme: saobraćajni tehničar - drumski smjer, mašinski tehničar, VKV automehaničar, KV autoelektričar, vozač motornih vozila)
 • Obvezno poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač
   

Nipex Vam nudi sigurnost radnog mjesta, stalne stručne edukacije, ugodnu radnu atmosferu, profesionalan i dobar tim.

Ukoliko vidite svoju budućnost u firmi Nipex i zadovoljavate navedene uslove, Vašu biografiju/CV pošaljite najkasnije do 25.4.2022. godine na e-mail adresu: nipex@nipex.ba   ili putem online prijave.

Hvala.