Volkswagen originalni dijelovi®

Vaš Volkswagen je original - nastao od jednako tako originalnih komponenti: Volkswagen originalnih dijelova. Svaki od njih jamči pouzdanost, kvalitetu i sigurnost.

OD_2

Prednosti Originalnih dijelova

Naše praktično znanje je Vaša sigurnost

Bez obzira na dio koji Vam je potreban za Vaš Volkswagen: Volkswagen Originalni dijelovi® uvijek su u najbržem roku dostupni tamo gdje ih trebate.

Nipex servis u svakom momentu ima 96% asortimana Volkswagen Originalnih dijelova potrebnih za redovno održavanje Vašeg Volkswagena. Snabdijevanje Volkswagen Originalnim dijelovima koji nisu u ovih 96%  je u roku od 48 sati od dana narudžbe.

Vjerujte kompetenciji marke Volkswagen i Nipex servisa prlikom svog odabira.

Volkswagen Originalni dijelovi®

  • Najnovije tehnike
  • Najviši standard kvalitete
  • Sigurnost bez kompromisa
  • Optimalna prikladnost
  • Puni asortiman od preko 180.000 Originalnih dijelova za Volkswagen modele
  • Odličan omjer uloženog i dobivenog
  • 2-godišnja garancija na sve nove Volkswagen Originalne dijelove®