Naziv firme:
NIPEX Tuzla
Sjedište firme:
Ljepunice bb
BA-75000 TUZLA
Pravna forma:
Telefon:
+387 35 384 384
Fax:
+387 35 384 387
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: