Uvijek težimo pronalasku kvalitetnih radnika! Iskoristite online prijavu, prijavite se i pobliže nam se predstavite. Kao moderna firma ne nudimo Vam samo fascinirajuće proizvode već i poslovni napredak.
Jobs

Ponuda zaposlenja

Prodajni savjetnik za prodaju novih vozila marke Volkswagen

Slobodna prijava

Prijava

U slučaju da niste našli odgovarajuće zaposlenje, iskoristiti mogućnost slobodne prijave.
Prijava za
Osobni podaci
Dokumenti
"Shvatam da se lične i ne-lične informacije koje pružam mogu obraditi od strane NIPEX u skladu sa Zaštita privatnosti i da se čuvaju isključivo u svrhu odgovora na vašu prijavu i ne proslijeđuju se trećim licima. "