NIPEX Novosti

Ovdje možete pronaći sve aktualne novosti iz NIPEX.

 1. Novosti
 2. Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa COVID-19
15.01.2021
NOVOSTI ZA ZAPOSLENE

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa COVID-19

Donošenje ovog kriznog plana ima za cilj dalje praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), te podizanje i promoviranje svijesti zaposlenika kako bi se zaraza prevenirala i sporije širila.

COVID19

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE UPOSLENIKA I KORISNIKA USLUGA OD KORONAVIRUSA

U cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite uposlenika i korisnika usluga Nipexa od koronavirusa potrebno je:

 • reducirati, širenje virusa sa zaposlenika/spoljnih saradnika na zdrave zaposlenike;
 • smanjiti broj direktnih kontakata, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra;
 • po potrebi vršiti mjerenje tjelesne temperature zaposlenicima prilikom dolaska na posao/odnosno strankama prilikom ulaska u objekat;
 • tokom boravka u objektu obavezno koristiti zaštitnu masku, sprovoditi higijensko-epidemiološke mjere dezifenkcije ruku pri ulasku u objekat;
 • kontinuirano vršiti provjetravanje radnih prostorija, prostorija u kojima se održavaju sastanci/školovanja, učestalije održavati higijenu i dezinficiranje radnog prostora;
 • zaposlenicima obezbijediti zaštitna sredstva (maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju ruku);
 • ograničiti izlazak uposlenika u toku radnog vremena van zgrade firme Nipex, osim u slučaju neophodnih za obavaljanje radnih zadataka;


PROMOVIRANJE / EDUCIRANJE / PODUZIMANJE ORGANIZACIJSKIH MJERA

U svrhu educiranja uposlenika potrebno je:

 • kontinuirano educirati zaposlenike o znakovima i simptomima bolesti putem dostupnih propagandnih materijala i iste im dostavljati putem e-pošte, a kako bi se promoviralo rano prepoznavanje simptoma bolesti, te spriječilo njeno dalje širenje;
 • koordinirati po potrebi nadležne organe i službe;
 • ohrabrivati osoblje koje ima simptome da ostane kod kuće uz mjere samoizolacije, odobravanjem korištenja godišnjeg odmora/plaćenog odsustva sa rada, otvaranjem bolovanja;
 • poduzimati i druge aktivnosti i postupati po procedurama propisanim od strane nadležnih organa/ustanova;
   

ODGOVORI NA POJAVU KORONAVIRUSA

U slučaju sumnje ili potvrde na zarazu koronavirusom:

 • uposlenici su obavezni da vode računa s kojim osobama su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od dva metra i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt);
 • svi uposlenici, ukoliko su bili u direktnom kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa, bez nošenja maske i duže od 15 minuta bez držanja propisane fizičke distance od dva metra, dužni su odmah o tome obavijestiti zdravstvenu ustanovu i postupiti po njihovom nalogu, te o istom obavijestiti i rukovodstvo firme putem telefona ili e-poštom;
 • svi uposlenici, koji su boravili kratko ili proveli više dana godišnjeg odmora na području, van ili unutar granica BiH, na kojem je prisutna visoka transmisija COVID-19 (informacije o rizičnim područjima dostupne na https://covid-19.ba/) dužni su prije povratka na posao telefonski ili pismenim putem obavijestiti rukovodstvo firme;
 • svi uposlenici u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom koronavirusa (suhi kašalj/glavobolja/povišena temperatura), kao i u slučaju da je kod zaposlenika laboratorijski potvrđen COVID-19, bez obzira na navedene simptome, obavezan je ostati kod kuće i o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i rukovodstvo firme putem telefona ili e-poštom;
 • u slučaju da je kod zaposlenika laboratorijski potvrđen COVID-19 dužan je obavijestiti svoje privatne i službene bliske kontakte koji su bili bez maske, na udaljenosti manjoj od dva metra i duže od 15 minuta;
 • svaki zaposlenik kojem je propisana obavezna kućna izolacija, dužan je poštivati naloženu mjeru;
 • u slučaju da je kod većeg broja zaposlenika potvrđen COVID-19, a da su prethodno imali kontakt sa većim brojem zaposlenika, a po procjeni rukovodstva firme, za zaposlenike će se organizovati drugi način rada.


KRIZNI PLAN RADA U SLUČAJU PREKIDA RADA NA PODRUČJU TK

U slučaju proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH / Tuzlanski kanton, te ukoliko nadležni organi Federacije / Kantona naredbom nalože prekid rada na općini Tuzla, rad će se organizovati na sljedeći način:

 • organizacija rada će se organizovati na daljinu/online/ (“rad od kuće“), ukoliko priroda posla to  dozvoljava, u toku trajanja prekida rada;
 • u firmi će se uspostaviti dežurstvo na poslu, kako bi se moglo odgovoriti na telefonske upite;
 • uposlenici firme koji, po prirodi posla radnog mjesta, ne mogu obavljati „rad od kuće“ uputit će se na korištenje preostalog godišnjeg odmora (plaćeno odsustvo) ili neki drugi način u skladu sa važećim propisima (Zakona o radu Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH“ broj 48/16 i drugim važećim propisima);

Bliža uputstva zaposlenicima, u vezi sa organizacijom rada za vrijeme trajanja stanja pandemije koronavirus, donosi rukovodstvo firme.


SISTEM INFORMISANJA I OBAVJEŠTAVANJA

Sve informacije uposlenicima biće dostupne putem e-pošte, web stranice, a po potrebi i telefonskim putem.


KONTAKTI ZA UPOSLENIKE


AŽURIRANJE KRIZNOG PLANA PRIPRAVNOSTI

Krizni plan pripravnosti i odgovori na pojavu koronavirusa se ažuriraju shodno epidemiološkoj situaciji. Izmjene i dopune kriznog plana vršit će se u zavisnosti od promjena epidemiološke situacije i preporuka/naredbi nadležnih organa. Isti će se dostaviti putem e-pošte usposlenicima danom donošenja ili objaviti na web stranici firme.


Nipex, 15.01.2021.                                                                                     

Izradila: Sanja Dimitrijević / Kontrolisao: Aco Lakić / Odobrio: Saša Nišandžić                                                                               

Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneseni podaci nisu važeći. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom biltena. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Zahvaljujemo!

Upravo ste se registrovali za naš bilten.

Odmah ćete dobiti e-mail sa linkom za potvrdu. Potvrdite ovaj link da biste završili registraciju