NIPEX KODEKS PONAŠANJA TREĆE STRANE

  1. NIPEX
  2. KODEKS PONAŠANJA TREĆE STRANE
08.06.2020
Aktualno iz auto kuće

KODEKS PONAŠANJA TREĆE STRANE

Nipex je posvećen da provodi i održava propisane Volkswagen standarde, te pruži iznadprosječnu izvrsnost i kvalitet usluga uz zadržavanje visokog stepena zadovoljstva kupaca i korisnika usluga, poštivajući zakone i propise države Bosne i Hercegovine. Promovišemo etičko ponašanje i djelujemo za ekonomsku, društvenu i okolišnu održivost.

Kodeks ponašanja treće strane

Očekujemo od trećih strana sa kojim poslujemo da dijele iste principe koji su naglašeni u ovom Kodeksu ponašanja za treće strane (u daljem tekstu „kodeks“).

Treće strane se moraju pridržavati svih zakona i podzakonskih akata i dobiti i održavati sve neophodne dokumente kao što su, registracije, certifikati i odobrenja od lokalnih organa vlasti.


TREĆE STRANE

Svaka osoba ili pravno lice/privredni subjekt, kojeg ne zapošljava Nipex, ali sa kojim ima zaključen ugovor o saradnji, kao što su dobavljači, distributeri, konsultanti i drugi poslovni partneri.


NEMA DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJA

Nipex odbacuju svaku vrstu diskriminacije i uznemiravanja. Od trećih strana se očekuje da ne smiju da diskriminišu nijednog zaposlenog, primjera radi, na osnovu etničkog porijekla, boje kože, pola, vjere, nacionalnosti, seksualne orijentacije, društvene istorije, godina, fizičkih ili mentalnih ograničenja, bračnog statusa, trudnoće, članstva u nekom od sindikata ili političkom savezu s obzirom da se navedeni primjeri zasnivaju na demokratskim načelima i toleranciji prema neistomišljenicima.Treće strane su  dužne da obezbjede radno okruženje u kom nema uznemiravanja i da promovišu društveno okruženje, te da se postaraju da zaposleni ne budu predmet fizičkog ili psihičkog neljudskog zlostavljanja, fizičke kazne ili prijetnji.

 
POKLONI
Treće strane neće davati i primati poklone ili druga nedozvoljena sredstva namijenjena pribavljanju povoljnijeg tretmana. Veoma je značajno da treće strane uvijek nastupaju otvoreno i pošteno prema licima i organizacijama sa kojima posluju. Ne odobravaju se vrijedni pokloni, čašćenja i usluge koji bi uticali na poslovne odluke. Običajni pokloni se mogu ograničiti na prilike gdje se takvo primanje ne može smatrati namjerom podmićivanja. Nadalje, moraju se pridržavati propisa i poslovnih standarda koje lokalne prakse, zakoni i podzakonski akti odobravaju.

 
ZABRANA KORUPCIJE
Nipex ne toleriše korumpirane prakse i istupiće protiv istih.  Od trećih strana se zahtjeva da odbiju i zaustave sve vrste korupcije, uključujući i takozvana mala nezvanična plaćanja (plaćanja zvaničnicima sa ciljem završavanja rutinskih zadataka brže). Treće strane moraju osigurati da njihovi zaposleni, ne nude i ne primaju mito, proviziju, mala nezvanična plaćanja, neprikladne donacije ili druge neprikladne uplate ili korist od klijenata, zvaničnika i sl.


PRANJE NOVCA
Rukovodstvo firme i svi uposlenici imaju obavezu da poštuju važeće zakonske odredbe protiv pranja novca.


SUKOB INTERESA

Nipex u potpunosti posvećen otkrivanju svih situacija koje mogu biti stvarni ili potencijalni sukob interesa, te provođenju mjera kojima se takve situacije onemogućavaju ili smanjuju.

Od trećih strana očekujemo da moraju voditi računa da njihovi lični interesi ne dođu u sukob sa njihovim obavezama prema Nipexu.


KONKURENCIJA I FER POSLOVANJE 

Nipex podržava slobodu i fer tržišnu konkurenciju. Očekujemo od trećih strana da budu posvećene fer konkurenciji i da se suzdrže od svih antikonkurentskih praksi u skladu sa primjenjivim zakonima, bilo pojedinačno ili udruženo sa drugim privrednim subjekitma ili pojedincima.


POVJERLJIVE INFORMACIJE I ZAŠTITA PODATAKA
Očekujemo od trećih strana da zaštite sve lične informacije koje obrade u okviru i vezi sa svojom poslovnom saradnjom sa Nipexom.

Povjerljivi sadržaj se ne smije objavljivati, prenositi drugoj osobi ili stavljati na raspolaganje u bilo kojem drugom obliku bez potrebnog odobrenja. Obrada svih ličnih podataka u vezi sa zaposlenima, klijentima i poslovnim partnerima (npr. snimanje, skladištenje, prikupljanje, korišćenje, dostavljanje) mora da se vrši u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.

Image

ZABRANA DJEČIJE RADNE SNAGE I ZAŠTITA MLADIH ZAPOSLENIH
Dječija radna snaga je zabranjena.  Minimalan broj godina za stupanje na rad mora biti u skladu sa zakonom o radu. Treće strane su dužne da se postaraju da mladi zaposleni, koji imaju manje od 18 godina ne rade prekovremeno, kao i da su zaštićeni od uslova na radu koji štetno utiču na njihovo zdravlje, bezbjednost, moral ili razvoj. Očekujemo da treće strane ne angažuju niti podržavaju trgovinu ljudima ili moderno ropstvo.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
Treće strane se moraju pridržavati aktuelnih zakona o zaštiti na radu i zaštite od požara. Treće strane garantuju potpuno poštivanje ličnog dostojanstva i moraju se pridržavati svih primjenjivih propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika.

Image

PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA KODEKSA

Očekujemo od trećih strana da prijave svako kršenje, čak i potencijalno, zakona i principa utvrđenih u ovom kodeksu.

Treće strane treba da se ponašaju u skladu sa etičkim standardima i da se prodržavaju ovog kodeksa. Svako kršenje primjenjivog zakona ili ovog kodeksa će rezultirati adekvatnim ugovorenim sankcijama.

Kršenje kodeksa i druga pitanja mogu se prijaviti na: [email protected] 

Sve prijave će se rješavati na fer način, adekvatno razmotriti i istražiti u strogom povjerenju.


Nipex, 08.06.2020. godine.                              

Image

Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneseni podaci nisu važeći. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom biltena. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Zahvaljujemo!

Upravo ste se registrovali za naš bilten.

Odmah ćete dobiti e-mail sa linkom za potvrdu. Potvrdite ovaj link da biste završili registraciju